REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE


Konkurs Fotograficzny na Instagramie jest organizowany przez:
GRUPA ARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ul. Siedliski 9, 32-082 Bolechowice
NIP: 5130275169
oraz
WOOD FLOW PATRYK OLENDER
os.Mazurskie 45/34, 11-700 Mrągowo
NIP: 7422191167

Cel konkursu: Celem Konkursu jest zachęcenie uczestników do stworzenia kreatywnych i interesujących fotografii podczas Targów DREMA na stoisku „Argo Woodcraft” i „Wood Flow”. Zdjęcia muszą zawierać wzmiankę o profilach Instagram @woodfloww, @argowoodcraft oraz @feldergrouppolska.

Termin Konkursu: Konkurs rozpocznie się 12 września 2023 roku o godzinie 10:00 i zakończy się 15 września 2023 roku o godzinie 17:00.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs jest otwarty dla wszystkich użytkowników Instagrama, którzy spełniają poniższe warunki: Dodadzą na swoim profilu Instagram publiczne zdjęcie wykonane na stoisku „Argo Woodcraft” i „Wood Flow” podczas Targów DREMA, oznaczone tagami #ArgoWoodcraft, #WoodFlow oraz #FelderGroupPolska.

Sposób zgłaszania prac:

Uczestnicy muszą opublikować swoje zdjęcie na swoim profilu Instagram w okresie trwania Konkursu.

Zdjęcie musi zawierać wzmiankę o profilach @woodfloww, @argowoodcraft oraz @feldergrouppolska.

Konieczne jest użycie tagów #ArgoWoodcraft, #WoodFlow oraz #FelderGroupPolska.

Zdjęcie musi być publicznie dostępne na Instagramie.

Wybór zwycięzcy:

Zwycięzcę Konkursu wybierze komisja składająca się z przedstawicieli organizatora.

Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilach Instagram @woodfloww i @argowoodcraft po zakończeniu Konkursu.

Nagroda:

Nagrodą główną w Konkursie jest Piła Taśmowa marki Felder Hammer N2-35.

Nagroda nie podlega wymianie na inne produkty ani na ekwiwalent pieniężny.

Informacje dodatkowe:

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani wspierany przez Instagram.

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w dowolnym momencie.

Życzymy udziału w Konkursie i kreatywnych chwil na Targach DREMA!